Lille Service U4

SE HVORDAN  ET DCU U4 EFTERSYN UDFØRES HER
En undersøgelse som anbefales til campingvogne fra 0 - 3 år. Er vognen over 3 år gammel anbefales Det Store Servcie U5. Sikkerhedseftersynet består af følgende punkter:
 
Bremser: Bremser smøres, bakker kontrolleres og prøvekøres.
 
Hjul og dæk: Dæktryk og dækmønster kontrolleres. Hjullejer tjekkes og hjulbolte efterspændes, hjulophæng smøres, støddæmpere kontrolleres, alle bolte efterspændes og hjulene prøvekøres.
 
Kobling: Kobling og kuglekobling kontrolleres for slid, kobling og kuglekobling smøres, trækstangsslid kontrolleres og trækhoved og alle bolte efterspændes.
 
Bærende konstruktion: Akslen smøres og bolte efterspændes og der tjekkes for revner/brud i konstruktionen.
 
Karosseri: Boltene efterspændes.
 
Støtteben: Efterses og smøres.
 
Næsehjul: Efterses og smøres.
 
Reflekser: Manglende reflekser monteres.
 
Gastest: Gastest udføres jvf. U1