Gastest U1

SE HVORDAN ET DCU U1 SERVICE UDFØRES HER
Gastesten er et af de to mindste eftersyn der udføres på DCU Test Center. Der foretages ingen undersøgelse af selve campingvognen, men blot en sikkerhedsundersøgelse af selve gasanlægget. Den udførlige gastest er en gennemgang af  F-gasinstallationen og vognen forsynes med et VG-nummer og et "DCU Testet" mærkat, efter endt test. Gastesten består af følgende punkter:
 
Gasflaskeforsyningssystemet: Gasrummet kontrolleres for placering af gasflaske og ventilation Funktionskontrollen af trykregulatoren eller den automatiske omskifter, hvis en sådan er monteret, tjekkes sammen med regulatorslangens tilstand, afgangstrykket og lukketrykket. 
Rørinstallation og apparattilslutning: Ledningsføringer, rørledninger, afspærringsventiler og apparattilslutninger tjekkes, og der udføres en tæthedsprøve ved 150 m/bar. 
 
Gasforbrugene apparater: Kogebord, køleskab, varmeovn, vandvarmer og evt. ekstraudstyr tjekkes for termosikring, flammestabilitet og forbrænding af co og co2. derudover foretages en tilstandskontrol af de gasforbrugene apparaters betjeningsgreb, samt aftrækket fra køleskabet inkl. en eventuel rensning (anbefales gjort hvert 2. år.) 
 
Ventilation: Friskluftsåbningerne til alle apparater og almen ventilation i vognen efterses og kontrolleres. 
 
Dokumentation: Der tjekkes for tilstedeværelsen af brugervejledninger og sikkerhedsinstrukser til alle gasapparater. 
 
Konklusion: Testen afsluttes med eventuelle forslag til forbedringer.

DCU anbefaler at vogne under 10 år gastestes hvert andet år.
Er vognen ældre end 10 år, anbefaler DCU at den bliver testet hvert år.